Jak przebiega proces anulowania rezerwacji?

Anulowanie rezerwacji jest możliwe do momentu potwierdzenia rezerwacji przez opiekuna/hotel. Po zatwierdzeniu i dokonaniu płatności, anulowanie rezerwacji jest tylko możliwe przy wystąpieniu losowych zdarzeń, które uniemożliwią opiekę, np. ewakuacja, trzęsienia ziemi, huragan, pożar, powódź, wojna, zamieszki, zalania, ciężkie choroby, wypadki, złamania lub inne podobne zdarzenia – w takiej sytuacji wszelkie należności zostaną zwrócone.