Jak funkcjonuje schronisko dla zwierząt?

Schroniska dla zwierząt pełnią niezwykle ważną rolę w naszym społeczeństwie, ponieważ oferują schronienie i opiekę potrzebującym zwierzętom. Pomoc w formie wolontariatu, materialnych darów oraz adopcji zwierzaków stanowi kluczową część wsparcia dla tych placówek. Jednak nadal spora grupa osób może nie wiedzieć, jak naprawdę funkcjonuje schronisko dla zwierząt.

Poznaj petsitterów animalhotels
Znajdź i zarezerwuj opiekuna dla pupila w Twojej okolicy

Czym jest schronisko dla zwierząt?

Schronisko dla zwierząt jest bez wątpienia azylem dla tych, którzy znaleźli się na ulicy, pozbawieni opieki i bezdomni. Wielu psów, kotów i innych zwierząt trafia do tych placówek, gdzie mogą otrzymać pomoc, karmę, opiekę medyczną i ciepły dach nad głową. Niektóre z nich, niestety, spędzają tam większość swojego życia, czekając na szansę na adopcję.

Choć świadomość społeczeństwa na temat zwierzęcej bezdomności stale rośnie, nadal jest to poważny problem. Bezdomność zwierząt ma różnorodne przyczyny, w tym porzucenie przez nieodpowiedzialnych właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie się, tragiczne zdarzenia losowe i inne trudne okoliczności, które prowadzą do tego, że zwierzęta stają się bezdomne.

Tworzenie schronisk jest jedną z podstawowych akcji podejmowanych w walce z bezdomnością zwierząt. Te placówki są miejscami, gdzie zwierzęta mogą znaleźć bezpieczne schronienie i opiekę. Schroniska działają w celu zapewnienia zwierzętom godziwego traktowania, leczenia w razie potrzeby, a także szansy na adopcję do odpowiedzialnych i kochających domów.

Podstawowe zadania schronisk dla zwierząt

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku stanowią istotne ramy prawne regulujące działalność schronisk dla zwierząt w Polsce. Te akty prawne zawierają szczegółowe wymagania weterynaryjne, których schroniska muszą przestrzegać, aby zapewnić dobrostan i zdrowie zwierząt przebywających w ich opiece.

Niestety, obecne przepisy prawa nie precyzują dokładnych norm bytowych dla zwierząt w schroniskach. Oznacza to, że nie ma jednoznacznych wytycznych dotyczących minimalnych standardów warunków, jakie powinny być zapewnione zwierzętom w takich placówkach. To jest obszar, który wymaga bardziej szczegółowego uregulowania, aby zapewnić optymalne warunki życia i dobrostan dla bezdomnych zwierząt.

Jednak do podstawowych działań schronisk należą:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia i opieki,
 • zagwarantowanie opieki medycznej i behawioralnej,
 • znalezienie nowego domu dla bezdomnych zwierzaków (proces adopcyjny),
 • ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,
 • współpraca z innymi organizacjami, które działają na rzecz zwierząt,
 • edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowej opieki na zwierzętami.

Schroniska dla zwierząt odgrywają istotną rolę w zapewnieniu bezdomnym zwierzętom opieki i szansy na adopcję, ale także mają istotny wpływ na kształtowanie właściwego spojrzenia na zwierzęta w społeczeństwie. Te placówki pełnią ważną funkcję edukacyjną, działając jako miejsce, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogą zdobyć wartościowe doświadczenia i naukę związaną z odpowiedzialnym podejściem do zwierząt.

Zwierzęta przebywające w schroniskach są otoczone troskliwą opieką wykwalifikowanych pracowników, w tym lekarzy weterynarii, behawiorystów i wolontariuszy. Ta profesjonalna opieka obejmuje regularne badania, leczenie medyczne, szczepienia, sterylizację oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów behawioralnych.

Wolontariuszka trzyma smutnego psa ze schroniska.

Jak działają schroniska dla zwierząt?

Schroniska stanowią dla bezdomnych zwierząt swoisty azyl. To w tych miejscach porzucone, zagubione i przerażone zwierzaki znajdują schronienie oraz spełnienie swoich podstawowych potrzeb. Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanych pracowników i oddanych wolontariuszy, te placówki oferują bezdomnym zwierzętom wsparcie i troskę, które są niezbędne do ich fizycznego i emocjonalnego powrotu do równowagi.

W schroniskach zwierzęta mają dostęp do pożywienia oraz czułej uwagi ze strony opiekunów. Te miejsca zapewniają bezpieczne środowisko, które pomaga zwierzętom przezwyciężyć traumę i stres związaną z porzuceniem lub złymi doświadczeniami.

Opieka i troska, które zwierzęta otrzymują, pomaga im znaleźć nową nadzieję na lepsze życie i szansę na adopcję do odpowiedzialnych domów.

Schroniska ściśle współpracują z różnymi instytucjami i organizacjami, aby skutecznie działać na rzecz dobra zwierząt i zwalczania bezdomności. Współpraca z lokalną strażą miejską, służbami porządkowymi, samorządami i organizacjami społecznymi jest kluczowa w zapewnieniu ochrony i pomocy dla bezdomnych zwierząt.

Dzięki temu, schroniska mogą działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, prowadzić skuteczne kampanie adopcyjne, a także przeciwdziałać nieodpowiedzialnemu traktowaniu zwierząt i ich porzucaniu.

Jak schronisko zajmuje się bezdomnymi zwierzętami?

Schroniska dla zwierząt, współpracujące z miastami i gminami, angażują się w kompleksową opiekę nad przyjętymi bezdomnymi psami i kotami. Po przyjęciu zwierzęcia do schroniska, inicjuje się proces dbania o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dostosowanie do ewentualnego nowego domu.

Na początku zwierzę jest badane przez lekarza weterynarii, który wykonuje odrobaczenie, chipowanie, odpchlania i podaje szczepienia, głównie przeciwko różnym wirusom. Ogólny stan zdrowia pupila jest dokładnie sprawdzany, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę medyczną.

Po badaniu, zwierzę pozostaje na dwutygodniowej kwarantannie (14 dni dla psów i 5 dni dla kotów). W tym czasie istnieje możliwość, że ewentualny właściciel zgłosi się po swojego zwierzaka. Kwarantanna to także okres, w którym mogą pojawić się ewentualne choroby, a zwierzę jest monitorowane pod kątem zdrowia.

Po odbyciu kwarantanny, zwierzę jest szczepione przeciwko wściekliźnie, co jest kolejnym etapem dbania o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

Następnie, zwierzak jest poddawany zabiegowi kastracji lub sterylizacji, o ile weterynarz stwierdzi, że jest to odpowiednie dla jego wieku i stanu zdrowia. Takie działanie ma kluczowe znaczenie w kontroli populacji bezdomnych zwierząt i ograniczaniu nadmiernego rozmnażania się.

Dodatkowo, w sytuacji, gdy zachowanie zwierzęcia wydaje się być problematyczne lub wymaga specjalistycznej uwagi, behawiorysta bierze udział w procesie adaptacji zwierząt w schronisku. Ich zadaniem jest zrozumienie i reedukacja stresu oraz rozpoznanie ewentualnych problemów z zachowaniem.

W takiej sytuacji, behawiorysta opracowuje plan szkolenia lub terapii, który jest wdrażany w odpowiednim czasie, aby pomóc zwierzakowi w lepszym przystosowaniu się do nowych warunków i znalezieniu odpowiedniego domu.

Dzięki kompleksowej opiece weterynaryjnej i behawiorystycznej, schroniska starają się maksymalnie zadbać o dobrostan i zdrowie zwierząt, a także przygotować je do ewentualnej adopcji i znalezienia kochającego domu.

Realizując swoje zadanie, schroniska skutecznie przyczyniają się do ograniczania bezdomności wśród zwierząt i poprawy warunków życia dla tych potrzebujących stworzeń.

Szukanie domu wśród osób prywatnych

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów i kotów jest jednym z najważniejszych działań schronisk. To nie tylko znalezienie dla nich nowego domu, ale przede wszystkim zapewnienie im bezpiecznego i odpowiedzialnego środowiska. Bezpieczny dom to kluczowy warunek dla dobrostanu zwierząt, a także aby uniknąć powrotu zwierzaka do schroniska i doznawania kolejnych krzywd.

Jak wygląda proces szukania domu dla psa i kota?

Proces szukania domu dla psa i kota w schronisku jest starannie przemyślany i obejmuje kilka kroków, aby upewnić się, że zwierzak trafia do odpowiedzialnego i kochającego domu.

 1. Tworzenie ogłoszenia: Rozpoczyna się od przygotowania atrakcyjnego ogłoszenia zawierającego informacje o zwierzęciu, jego historię, charakter, potrzeby oraz załączenia odpowiednich zdjęć i filmików. Ogłoszenie jest publikowane głównie w Internecie na różnych portalach ogłoszeniowych, a także na stronach schroniska, na kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) oraz w tradycyjnych mediach.
 2. Wybór potencjalnych chętnych: Pracownicy schroniska pomagają potencjalnym chętnym w dokonaniu właściwego wyboru zwierzaka. Informują o charakterze, potrzebach i historii każdego zwierzaka, co pomaga potencjalnemu właścicielowi lepiej zrozumieć i dopasować się do potrzeb zwierzęcia.
 3. Ocena możliwości opiekuna: Przed adopcją pracownicy schroniska sprawdzają możliwości potencjalnego opiekuna, aby upewnić się, że będzie w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby psa lub kota. Ważne jest, aby potencjalny właściciel był odpowiednio przygotowany na nową odpowiedzialność.
 4. Wizyta przed-adopcyjna: Następnie organizowana jest wizyta przed-adopcyjna, czyli spotkanie w potencjalnym miejscu zamieszkania zwierzaka. Przedstawiciel schroniska przeprowadza rozmowę, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i uświadomić potencjalnemu właścicielowi odpowiedzialność, jaką niesie adopcja. To również okazja do zobaczenia, jakie są warunki życia zwierzaka w nowym domu.
 5. Przyjęcie zwierzaka do domu: Jeśli wszystko jest w porządku i potencjalny właściciel spełnia wymogi schroniska, następuje przyjęcie zwierzaka do nowego domu. Podczas tej chwili, nowy opiekun podpisuje umowę adopcyjną.
 6. Wizyta po-adopcyjna: Po pewnym czasie od adopcji, przedstawiciel schroniska przeprowadza wizytę po-adopcyjną, podczas której sprawdza warunki bytowe zwierzaka i czy warunki umowy adopcyjnej zostały spełnione. Taka wizyta odbywa się zwykle tylko raz i ma na celu zapewnienie, że zwierzak ma odpowiednie warunki do życia.

Dzięki tym starannym krokom, schroniska dbają o to, aby każdy bezdomny pies i kot trafił do odpowiedzialnego i kochającego domu, co pozwala na poprawę jakości życia zwierzęcia oraz ograniczenie bezdomności wśród zwierząt.

Jak schroniska się utrzymują?

Schroniska dla zwierząt można podzielić na dwa rodzaje: państwowe i prywatne. Każdy z nich ma różne źródła finansowania oraz sposób działania. Schroniska dzielą się na: państwowe i prywatne. Od rodzaju schroniska zależy właśnie jego finansowanie. W ustawie o ochronie zwierząt z 1997 roku wprowadzono przepis (art. 11) o możliwości tworzenia takich placówek przez organizacje społeczne w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

Placówki państwowe zazwyczaj działają przy większych ośrodkach miejskich i są finansowane ze środków gminnych. Nadzór nad tymi schroniskami sprawuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (TOZ) w Polsce. Schroniska państwowe mają za zadanie zapewnić opiekę i schronienie bezdomnym zwierzętom, jak również promować adopcję i walkę z bezdomnością.

Placówki prywatne powstają dzięki prywatnym środkom finansowym, ale mogą także otrzymywać wsparcie ze strony państwa. Wiele schronisk prywatnych współpracuje z gminami na podstawie umów, co pozwala na finansowanie ich działalności i bieżących działań. Organizacje prowadzące prywatne schroniska także mają za zadanie zaspokajać potrzeby bezdomnych zwierząt i umożliwiać adopcje.

Aby bezdomne zwierzę zostało przyjęte do schroniska, konieczna jest interwencja odpowiednich organów, takich jak Urząd Miasta lub Gminy, Policja lub Straż Miejska. Osoba prywatna nie może oddać zwierzaka do schroniska bez potwierdzenia urzędowego zgłoszenia. Działanie to ma na celu kontrolę i upewnienie się, że zwierzęta trafiają do placówek w rzeczywistej potrzebie i zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Gmina odpowiada za finansowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na danym terenie, dlatego organizowane są coroczne przetargi dotyczące tej kwestii. Schroniska, z którymi gmina podpisuje umowę, otrzymują wynagrodzenie jednorazowe (za ilość przyjętych zwierząt) lub ryczałtowe za opiekę nad zwierzętami (bez względu na ilość przyjętych zwierząt).

Dodatkowo, schroniska organizują akcje społeczne i dni otwarte, które pozwalają ludziom lepiej poznać funkcjonowanie tych placówek, zrozumieć problem bezdomności zwierząt oraz promować ideę adopcji psów i kotów. Udział w takich akcjach pomaga podnosić świadomość społeczną na temat działalności schronisk i potrzebujących opieki zwierząt.